Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku jako osoba prawna działa od 1973 roku, została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie do rejestru sądowego pod nazwą "Bieszczadzka Spółdzielnia Mieszkaniowa".

Zmiana nazwy została podjęta na Zebraniu Przedstawicieli Uchwałą Nr 3/77 i postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Cywilny z dnia 08.01.1979 r. wpisano do rejestru nową nazwę "Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku".

W dniu 14.10.2002 roku Sąd Rejonowy - Gospodarczy w Rzeszowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółdzielni do KRS pod Nr 0000134847.

Działalność Spółdzielni prowadzona jest na terenie czterech gmin:
1. Lesko
2. Baligród
3. Polańczyk
4. Komańcza

Budynki mieszkalne będące z zarządzie Spółdzielni zlokalizowane są w miejscowościach:
1. Lesko - 15 budynków - 495 mieszkań
2. Rzepedź - 3 budynki - 108 mieszkań
3. Polańczyk - 3 budynki - 104 mieszkań
4. Baligród - 1 budynek - 18 mieszkań
Ogółem - 22 budynki - 725 mieszkań