Wszelkie prawa do zawartości strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku www.smlesko.pl/ są zastrzeżone. Użytkownikom strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zezwala się na kopiowanie oraz wykorzystanie tekstów publikowanych w serwisie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych elementów graficznych, zdjęć oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku.

 

Strona internetowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejszy regulamin i polityka prywatności dotyczy tylko strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku www.smlesko.pl/