Zarząd Spółdzielni

Zbigniew Krawiec
Prezes Zarządu

Grzegorz Czyżewski
Zastępca Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni

1. Wojciech Wyrozumski Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Andrzej Kardasz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Edyta Wojtowicz-Wojdanowska Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Faluszczak Członek Rady Nadzorczej
5. Wiktor Flis Członek Rady Nadzorczej
6. Janusz Haftek Członek Rady Nadzorczej
7. Tomasz Karnasiewicz Członek Rady Nadzorczej
8. Jerzy Kłos Członek Rady Nadzorczej
9. Henryk Turkosz Członek Rady Nadzorczej