Budowa kontenerowych kotłowni gazowych zlokalizowanych w Lesku przy ul. Kmity 6a oraz przy ul. Smolki 12 wraz z fundamentami, instalacjami i węzłami ciepłowniczymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu w obiektach budownictwa mieszkaniowego do pomiaru poboru zimnej i ciepłej wody wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu, jego instalację, konfigurację, wdrożenie i szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu.

Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku ogłasza przetarg na realizację zadania:

Budowa kontenerowych kotłowni gazowych zlokalizowanych w Lesku przy ul. Unii Brzeskiej 36a oraz Unii Brzeskiej 36b, a także wspólnej kotłowni kontenerowej dla budynków przy ul. Unii Brzeskiej 9, Unii Brzeskiej 11, Unii Brzeskiej 13 wraz z fundamentami, niezbędnymi instalacjami i węzłami ciepłowniczymi.

Rozstrzygnięcie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych "Remont płyty tarasowej oraz balkonów w budynku ul. Unii Brzeskiej 9"

Treść ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu urządzeń kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku

Treść ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zaprasza do składania ofert na utrzymanie zimowe chodników

Treść ogłoszenia

Wzór umowy