Na podstawie art. 83. ust. 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1 w dniu 27  czerwca  2024 r.  (czwartek) o  godz. 1630.

 

Opłaty uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni za wysyłaną korespondencję dotyczą wyłącznie właścicieli lokali, którzy życzą sobie wysyłania korespondencji na adres inny niż adres lokalu w zasobach spółdzielni.
Przykład: Mieszkanie znajduje się na ul. Smolki w Lesku, a użytkownik lokalu życzy sobie, żeby korespondencję przesyłać na inny adres nie znajdujący się w zasobach spółdzielni np. w Sanoku, Rzeszowie, Warszawie.
Do wszystkich pozostałych mieszkańców korespondencja będzie dostarczana tak jak dotychczas nieodpłatnie do skrzynek pocztowych przypisanych do lokalu mieszkalnego.

Załączone Oświadczenie dotyczy wyłącznie w/w przypadków.

 

W 2024 roku (I półrocze) zaplanowana została kolejna wymiana wodomierzy w mieszkaniach (w 2023 r. wodomierze zostały już wymienione w Rzepedzi).
W miejsce dotychczasowych liczników zamontowane zostaną urządzenia pomiarowe umożliwiające zdalny odczyt (radiowy) ilości zużycia wody. Prace będą prowadzone przez firmę wybraną w postępowaniu ofertowym.
W kolejnych ogłoszeniach zostaną podane terminy planowanej wymiany wodomierzy.

Pełna treść ogłoszenia