Budowa kontenerowych kotłowni gazowych zlokalizowanych w Lesku przy ul. Kmity 6a oraz przy ul. Smolki 12 wraz z fundamentami, instalacjami i węzłami ciepłowniczymi

 

2024-06-13